Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris