Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ