ALTE DOCUMENTE

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris

Informarea in prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte, cu caracter normativ

Minuta proceselor verbale

Procesele verbale ale sedintelor autoritatii deliberative

Indicatori financiari

Declarații de Avere și Interese

Publicatii de casatorie

Taxe și impozite locale

Transparența veniturilor salariale