ALTE DOCUMENTE

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

Informarea asupra proiectelor de acte, cu caracter normativ

Minuta proceselor verbale

Procesele verbale ale sedintelor autoritatii deliberative

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunostinta publica, conform legii

Publicarea declaratiilor de casatorie

Alte documente a caror aducere la cunostinta publica se apreciaza ca fiind oportuna si necesara