ANUNT Comuna Cristeşti, organizează în data de 10/03/2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea închirierii unui Imobil-teren, aparținând domeniului public al comunei Cristești

Comuna Cristeşti, organizează în data de 10/03/2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea închirierii unui Imobil-teren, aparținând domeniului public al comunei Cristești, județul Iași având categoria de folosință teren neproductiv, în suprafață de 33.820 m.p., Citeste mai mult …