ANUNT Comuna Cristeşti, organizează în data de 10/03/2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea închirierii unui Imobil-teren, aparținând domeniului public al comunei Cristești

Comuna Cristeşti, organizează în data de 10/03/2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea închirierii unui Imobil-teren, aparținând domeniului public al comunei Cristești, județul Iași având categoria de folosință teren neproductiv, în suprafață de 33.820 m.p., cu numărul cadastral 61290, situat în județul Iași, comuna Cristești, tarlaua 57, parcela 413/1/1 satul Cristești, comuna Cristești, județul Iași. Închirierea se va face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. Nr.13 din 10.02.2022.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor 01/03/2022, ora 12:00

Data-limită de depunere a ofertelor: 10/03/2022, ora 12:00;

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0747983016, email cristesti@is.e-adm.ro.

PRIMAR,

PINTILI VLAD-MIHAI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *