ANUNȚ Comuna Cristeşti, organizează în data de 27/04/2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea concesionării unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Comunei Cristești

Comuna Cristeşti, organizează în data de 27/04/2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea concesionării unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Comunei Cristești, județul Iași, situate în extravilan, având categoria de folosință pășune, după cum urmează:

– teren în suprafață de 12,67 ha, situat în extravilan, Trup 4, lot 4, P 201 situat în punctul „Cioate”.

– teren în suprafață de 25 ha, situat în extravilan, Trup 5, lot 5, P396, P413, P245/1, situat în punctul „Prund”.

– teren în suprafață de 67,47 ha Trup 1, Trup 2, Trup 3, P188, P191/8/1, P191/8/2, P191/8/3, situate în punctul „Broșteni”.

Concesionarea se va face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 36/18.03.2021.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21/04/2021, ora 14.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 27/04/2021, ora 10.00

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0232716174, fax 0232716174, email cristesti@is.e-adm.ro.

PRIMAR,

PINTILI VLAD-MIHAI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *