ANUNȚ Comuna Cristeşti, organizează în data de 27/04/2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea concesionării unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Comunei Cristești

Comuna Cristeşti, organizează în data de 27/04/2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Comunei Cristești licitație publică în vederea concesionării unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Comunei Cristești, județul Iași, situate în extravilan, având categoria de folosință pășune, după cum urmează: Citeste mai mult …